Ubezpieczenia budowy, robót budowlanych Zielona Góra

Od momentu, w którym wykonawca wchodzi na teren budowy i rozpoczyna prace, wówczas definicja prawna czyni go odpowiedzialnym za całość inwestycji. Inwestor musi być też świadomy swojej odpowiedzialności za osoby trzecie: podwykonawców, firmy partnerskie itp.

Jednak istnieje możliwość ochrony całej inwestycji od niepożądanego działania osób trzecich lub zabezpieczenia się przed działaniem czynników niezależnych. Wystarczy ubezpieczenie od ryzyka, które można nabyć w przypadku rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Broker Premium najlepszym pośrednikiem przy ubezpieczeniach budów, robót lub ryzyka z nim związanego

Firmy budowlane, deweloperzy, wykonawcy czy inni inwestorzy coraz częściej interesują się wykupem ubezpieczeń od ryzyka związanego z budową lub innymi pracami. Taka polisa chroni przed bardzo wieloma czynnikami, od których inwestor zawsze powinien być ubezpieczony.

Ubezpieczenia ryzyka robót budowlanych obejmuje między innymi:

  • klęski lub szkody wyrządzone przez naturę – pożar, uderzenie pioruna, powódź, nawałnica, opady śniegu lub gradu. Od każdego z tych następstw można ubezpieczyć zarówno samą budowę jak i materiały lub maszyny na niej się znajdujące,
  • uszkodzenia gruntów – osuwanie się skał, zapadnięcie się gruntów. Tego typu następstwa niezwykle często się pojawiają już po rozpoczęciu prac budowlanych, dlatego tak bardzo zyskują ubezpieczenia od tego typu ryzyka,
ubezpieczenie budowlane w Zielonej Górze

Oczywiście są to czynniki naturalne, które są ciężkie do przewidzenia, jednak warto się od nich ubezpieczyć w ramach polisy związanej z minimalizacją tego typu ryzyka.

Istnieje także możliwość ubezpieczenia samego placu budowy, materiałów się na nim znajdujących itp. przedmiotów.

 

Ubezpieczenie obejmuje:

  • ochronę przed kradzieżami – wszelkiego typu sprzętu. Można też wykupić polisę ubezpieczeniową od włamania na plac budowy,
  • wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • złe wykonawstwo – można od tego czynnika ubezpieczyć samą budowę, konkretne roboty lub prace. Jednak w ramach polisy można także sporządzić porozumienie dotyczącą ochrony samej umowy. Wówczas inwestor w ramach gwarancji zobowiązuje się do pełnego wykonania owych prac,
  • błąd ludzki.

Każda tego typu forma ochrony jest dostępna w ramach polisy ubezpieczeniowej, którą firma brokerska z Zielonej Góry jest w stanie dla Państwa sporządzić. Ochrona od konkretnego ryzyka czy ubezpieczenie wybranych prac lub całości inwestycji jest zawarte w pakiecie ubezpieczeniowym, który pomagamy dla Państwa uzyskać.

Prace budowlane, które za naszym pośrednictwem mogą Państwo ubezpieczyć

W ramach ubezpieczenia budowlanego czy ryzyka robót budowlanych jesteśmy gotowi pomóc w sporządzeniu umowy, która swoją ochroną obejmie:

  • budynki – znajdujące się na terenie prac budowlanych. Ubezpieczenie może także objąć ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych czy maszyn na nim się znajdujących,
  • prace ziemne – wszelkiego typu wykopy czy niwelacje gruntów,
  • konstrukcje objęte pracami budowlanymi – mosty, zapory, tamy, drogi czy zbiorniki wodne.

Oczywiście ubezpieczeniem może być objęty konkretny obiekt, grupa obiektów, wybrane prace, roboty a także wszelkiego typu ryzyka z tym związane. W zależności od Państwa potrzeb i wymogów jesteśmy w stanie pośredniczyć w przygotowaniu konkretnego ubezpieczenia, które obejmie wskazane przez Państwa prace czy obiekty.

Oferta firmy Premium z Zielonej Góry jest niezwykle szeroka i może być rozbudowana o wskazane przez Państwa punkty. Jesteśmy bardzo otwarci do współpracy z różnego rodzaju firmami, instytucjami czy przedsiębiorstwami, które chciałyby ubezpieczyć swoje prace budowlane od wszelkiego rodzaju ryzyka. Posiadamy dostęp do najlepszych ofert na rynku. Specjalizujemy się w opracowywaniu umów w oparciu o nietypowe czy wyjątkowe zlecenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

ubezpieczenie robót budowlanych