Usługi brokerskie, ubezpieczeniowe Zielona Góra

Czym dokładnie zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Usługi brokerskie, które wykonuje nasza firma Premium z Zielonej Góry to nic innego jak fachowe, profesjonalne i rzeczowe pośrednictwo w wykonywaniu czynności faktycznych oraz prawnych związanych z usługami ubezpieczeniowymi.
Brokerzy z naszej firmy reprezentują interesu swoich Klientów na wszystkich płaszczyznach związanych z doprowadzeniem do podpisania jak najkorzystniejszej umowy ubezpieczeniowej. W zamian za to otrzymują ‘kurtaż brokerski’ od towarzystwa ubezpieczeniowego za zawarcie z konkretnym Klientem umowy. Dzięki temu sam Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

usługi brokerskie

Co są gotowi negocjować brokerzy ubezpieczeniowi z naszej firmy PREMIUM?

Nasi brokerzy to profesjonalny i fachowy zespół, które ma doprowadzić do podpisania z ich Klientem i jego firmą jak najkorzystniejszej umowy ubezpieczeniowej. Współpraca pomiędzy brokerem a towarzystwem ubezpieczeniowym polega także na tym, że dzięki swoim kontaktom i możliwościom obie strony są gotowe dla swojego Klienta stworzyć jak najkorzystniejszą umowę. Dlatego brokerzy pośredniczą:

  • negocjowaniu stawek z towarzystwem ubezpieczeniowym (najczęściej na preferencyjnych warunkach, najodpowiedniejszych dla konkretnego Klienta),
  • zawieraniu umów niestandardowych, szczególnych,
  • kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym,
  • optymalizacji polisy na rzecz Klienta,
  • reprezentowaniu interesów Klienta, gdy dochodzi np. do szkody,
  • doradztwie na rzecz Klienta w sprawach spornych

Pomiędzy brokerami z naszej firmy Premium a towarzystwem ubezpieczeniowym i Klientami panuje zawsze relacja partnerska oraz związana z wzajemnym wsparciem. Nasze usługi są zawsze skierowane by maksymalnie pomoc zainteresowanym stronom. Broker działa w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu (z: Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera zwanego Kartą Sobieszewską), co je podstawą wykonywania tego zawodu.