Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znane jako OC najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami samochodowymi. Jednak OC jest dużo szerszą kategorią, która ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach życia codziennego i stanowi zabezpieczenie na wypadek przypadkowych, niepożądanych zajść, w których w jakiś sposób bierze udział osoba posiadająca to ubezpieczenie. Z definicji jest ono rodzajem ochrony majątkowej obejmującej sytuacje, w których konieczne jest zniwelowanie szkód występujących w wyniku czynów niedozwolonych. Kategoria ta odnosi się do czynności ujętych w umowie odpowiedzialności cywilnej, przy czym do powstania szkód w tym zakresie nie musi dochodzić umyślnie. W praktyce więc jeśli Twoja firma posiada OC, obejmie ono każdą osobę, która zostanie poszkodowana w wyniku działań związanych w określony sposób z wykonywaną przez firmę działalnością.

Dwa rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Polskie przepisy ubezpieczeniowe wyróżniają dwa typy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej: te, które trzeba posiadać i te, które można posiadać.

  • OC obowiązkowe – muszą posiadać wszyscy posiadacze samochodów i innych pojazdów biorących udział w ruchu drogowym, a także osoby wykonujące określone zawody specjalistyczne, wiążące się z możliwością narażenia innych osób na pewne szkody.
  • OC dobrowolne – obejmuje sytuacje z szeroko rozumianego życia prywatnego, w których w nieprzewidziany sposób może dojść do powstania szkody. Ubezpieczenie to wybierają osoby, które wykonują zawody kontaktowe, są posiadaczami nieruchomości lub wynajmują lokale czy wyjeżdżają na wakacje.

Połączenie ubezpieczeń OC obowiązkowych i dobrowolnych stwarza ich posiadaczowi swoisty parasol ochronny w wielu życiowych sytuacjach, zabezpieczający przed stratami finansowymi, do których dochodzi w wyniku nieumyślnych działań.

Bezpieczeństwo w życiu zawodowym

Jak już zostało wspomniane, w życiu zawodowym pracownicy wielu firm mogą być zobligowani do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, choć należy zastrzec, że nie będzie ono chroniło poza godzinami pracy. Wówczas jesteśmy narażeni na szereg nieprzewidzianych sytuacji, z konsekwencjami których można się mierzyć w ramach polisy ubezpieczeniowej. Statystycznie każdemu może się zdarzyć sytuacja, w której dojdzie do obrażeń ciała lub uszkodzenia innego pojazdu, zalania sąsiedniego lokalu, a kiedy nie zadba się należycie o porządek na posesji, szczególnie zimą, komuś pracownikowi lub komuś postronnemu może przytrafić się wypadek na oblodzonej powierzchni. We wszystkich tych okolicznościach posiadanie OC znacznie ułatwi twojej firmie dopełnienie formalności związanych z różnego typu odszkodowaniami.

Które OC jest dla twojej firmy

OC ma zastosowanie w wielu sytuacjach, dlatego możesz je dobrać do profilu działalności firmy. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym biurem w Zielonej Górze, by doświadczony specjalista podpowiedział, jak skonfigurować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, by zapewniało maksymalną ochronę pracownikom twojej firmy.

Prowadzisz firmę – praktyka pokazuje, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien rozważyć wykupienie OC, niezależnie od tego, czy w ramach tej działalności wykonuje zawód wymagający posiadania ubezpieczenia zawodowego. Wynika to z tego, że z prowadzeniem firmy wiąże się narażenie na sytuacje, które mogą prowadzić do postania szkody. Polisa chroni cię wówczas przed konsekwencjami działań czy zdarzeń, w wyniku których musiałbyś ponieść koszty odszkodowania na rzecz swojego klienta czy kontrahenta. Także wtedy, kiedy jako właściciel firmy posiadasz lub wynajmujesz nieruchomość, możesz skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu polisa zapewni ci asekurację w sytuacji, kiedy na terenie, gdzie prowadzisz działalność, dojdzie do wypadku.

W Broker Premium zadbamy o twój spokój w nerwowych sytuacjach

Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które oferujemy naszym Klientom, obejmują naszą kompleksową pomoc. Obejmują one bowiem koszty konsultacji ekspertów, prawników, ewentualnej obrony sądowej, pokrycie kosztów szkody, a także załatwienie wszelkiego typu kwestii formalnych. Praktycznie wygląda to tak, że odszkodowanie poszkodowanemu wypłaca twój ubezpieczyciel, który też kontaktuje się z tobą , w celu potwierdzenia okoliczności szkody i cały proces przebiega między twoim ubezpieczycielem a poszkodowanym. Ty – dosłownie – możesz spać spokojnie. Skontaktuj się z nami, by poznać optymalną dla Twojej firmy ofertę ubezpieczeniową.