Gwarancja ubezpieczeniowa Zielona Góra

Gwarancja ubezpieczeniowa to pojęcie stosunkowo młode w słowniku przedsiębiorców, właścicieli firmy czy instytucji publicznych. Jednak dziś zdecydowanie szybciej i częściej firmy uczestniczące w przetargach, posiadające kredyt czy inne zobowiązania finansowe decydują się na wykup gwarancji ubezpieczeniowych, jako zabezpieczenie przed różnego rodzaju wydarzeniami, głównie losowymi, które mogą spotkać ich firmę.

Na czym polegają gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarant, którego przedstawicielem jest firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłat środków na rzecz ubezpieczonego (beneficjenta) w przypadku strat określonych umową, które poniesie ewentualnie strona ubezpieczana.
Dziś jednak gwarancje ubezpieczeniowe nie tylko są traktowane, jako jedna z form ubezpieczenia firmy. To także instrument, który podnosi jakość i prestiż instytucji, która posiadając takie gwarancje ubezpieczeniowe zawsze zyskuje w oczach potencjalnych kontrahentów, współpracowników czy placówek finansowych.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych i ich przydatność dla firm

Istnieje bardzo wiele różnego rodzaju usług związanych z gwarancjami ubezpieczeniowymi. Nasza firma brokerska Premium z Zielonej Góry od dawna współtworzy różnego rodzaju umowy pomiędzy ubezpieczycielami a firmą (stroną ubezpieczaną).
Jako doświadczeni brokerzy współtworzymy takie formy ubezpieczenia jak:

  • gwarancje wykonania kontraktu – zlecenia, dzieła czy innej określonej umową pracy. Tego typu forma gwarancji ubezpieczeniowych jest niezwykle popularna wśród właścicieli firm, którzy systematycznie z niej korzystają,
  • gwarancja wypłaty wadium – firmy prowadzące działalność przetargową czy uczestniczące w przetargach, bardzo często wykorzystują gwarancje ubezpieczeniowe do zabezpieczenia finansowego wadium firmy. Tego typu ochrona może też służyć, jako ekwiwalent pieniężny przed przystąpieniem do przetargu,
  • gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca zwrotu zaliczki – może też obejmować zwrot różnego rodzaju kosztów w tym każdego typu zobowiązań czy należności,
  • gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca usunięcia wad czy usterek – w przypadku realizacji konkretnego zlecenia istnieje możliwość pokrycia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji usterek, wad czy innych defektów, które pojawią się po zrealizowanym przez beneficjenta zleceniu.

W zależności od charakteru, potrzeb czy możliwości danej firmy istnieje możliwość stworzenia przez naszą firmę brokerską konkretnych umów związanych z gwarancjami ubezpieczeniowymi. Premium jest jednostką, która posiada dostęp do najlepszych obecnie na rynku gwarancji ubezpieczeniowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe – bezpieczeństwo i pewność realizacji zlecenia

Gwarancje ubezpieczeniowe mogą obowiązywać zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach czy przedsiębiorstwach. Z tego typu udogodnień korzystają bardzo różne instytucje i podmioty. Premium jako firma brokerska serdecznie zachęcamy mieszkańców Zielonej Góry do szerszego zapoznania się z ofertami dotyczącymi gwarancji ubezpieczeniowych.

Tego typu ochrona daje pewność i stabilizację danej inwestycji.