OC zawodowe

OC zawodowe, czyli zawodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dedykowane jest firmom, których pracownicy wykonują zawody o dużym stopniu sprofesjonalizowania, a co za tym idzie – znacznej odpowiedzialności wynikającej ze skutków działań podejmowanych przez wykonujące je osoby. W takich przypadkach polisa dotyczy szkód rzeczowych, które zostają wyrządzone na osobach trzecich, ich mieniu bądź strat finansowych, których doświadczają osoby trzecie.

OC zawodowe: obowiązkowe i dobrowolne

OC zawodowe: obowiązkowe i dobrowolne W myśl polskich przepisów ubezpieczeniowych, wyróżnia się profesje, które są obligowane do posiadania OC zawodowego. Pozostali mogą wykupić taką polisę zgodnie ze swoimi preferencjami.
  • OC ZAWODOWE OBOWIĄZKOWE – dla m.in.: lekarzy, księgowych, notariuszy, radców prawnych, rewidentów, komorników sądowych, syndyków, zarządców nieruchomości, adwokatów, rolników, funkcjonariuszy publicznych, doradców ubezpieczeniowych i gospodarczych, inspektorów danych osobowych. W tych przypadkach kwestie ubezpieczeniowe regulowane są przez rozporządzenia Ministra Finansów i traktowane są restrykcyjnie. To znaczy, że osoba wykonująca taki zawód podlega karze – na przykład w postaci zawieszenia w prawie wykonywania zawodu – w sytuacji, w której nie posiada obowiązkowego OC zawodowego.
  • OC ZAWODOWE DOBROWOLNE – rosnąca specjalizacja usług powoduje, że coraz szersze rzesze specjalistów z różnych dziedzin wybierają polisy OC zawodowego, dzięki czemu zyskują zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych ewentualności wynikających z wykonywanej przez nie pracy. Są to często pracownicy branży IT, ale też weterynarze, farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki, kosmetyczki, fryzjerzy, przewodnicy, nauczyciele, wychowawcy, elektrycy, kucharze.
Z praktycznego punktu widzenia istotne jest to, że OC zawodowe mogą nabyć wszyscy ci, którzy mają świadomość tego, że wykonywana przez nich praca wiąże się z pewnym ryzkiem względem osób trzecich, między innymi dotyczącym ich zdrowia i życia.

Dopasujemy OC zawodowe do profilu firmy

Ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej przeznaczone jest dla firm, które świadczą usługi w ramach wykonywania wolnych zawodów niezależnie od:
  • formy prawnej (indywidualnie lub w spółce osobowej bądź kapitałowej),
  • rodzaju stosunku pracy (samozatrudnienie, umowa o pracę, o dzieło czy umowa zlecenie).
Możliwe jest też posiadanie zawodowego OC w formie grupowej, kiedy ubezpieczony jest członkiem stowarzyszenia lub izby, które przewidują opcję wykupienia polisy w ramach przynależności do danej instytucji lub grupy zawodowej.
Zakres ubezpieczenia zawodowego od odpowiedzialności cywilnej zależy od profesji danej firmy i konkretnej oferty. W przypadku polis obowiązkowych wyznaczone są sumy gwarantowane przypisane konkretnym zawodom (np. lekarzom). Jednak w zależności od tego, jaki zawód wykonujesz w firmie, zakres ochrony ubezpieczeniowej OC zawodowego może być zróżnicowany i obejmować szkody: majątkowe, osobowe bądź rzeczowe. Jeśli zależy ci na tym, by maksymalnie zabezpieczyć swoje działania firmowe, możesz też do obowiązkowego ubezpieczenia dobrać polisę dobrowolną. Ta opcja ceniona jest szczególnie przez osoby, które wykonują zawody medyczne – tak w ramach działalności podmiotu lekarskiego, jak i w innych formach. Zapraszamy do kontaktu z Broker Premium z Zielonej Góry – tu znajdziesz OC zawodowe, którego Twoja firma potrzebuje, by bezpiecznie wykonywać codzienną pracę.