Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe to osobny dział ubezpieczeń gospodarczych. Objęte tego typu polisą może być mienie lub odpowiedzialność cywilna. Chociaż najczęściej kojarzymy je z majątkiem mieszkania i domu, to również ubezpieczenia komunikacyjne należą do tej samej grupy.

Ubezpieczenia majątkowe w firmie

Kategoria ubezpieczeń majątkowych ma z zasady chronić klientów na wypadek uszkodzenia lub utraty mienia w skutek zdarzeń losowych. W przedsiębiorstwach, w zależności od ich kategorii, również korzysta się z tego typu zabezpieczeń. Firma może się ubezpieczyć właściwie od wszystkiego, łącznie ze strajkiem pracowników. Warunki zależą już od indywidualnie wynegocjowanej umowy.

Firmy budowlane często korzystają z opcji ubezpieczenia posiadanych przez siebie maszyn. I to nie tylko na wypadek ich awarii. Ochroną można objąć również czas postoju maszyn, ich ewentualną kradzież bądź zniszczenie. Ponadto, firmy budowlane, aby zyskać wiarygodność w oczach klientów zaopatrują się w ubezpieczenie ryzyk budowlanych.

Takie polisy chronią obie strony umowy w sytuacjach nieprzewidzianych jak awarie sprzętu, błędy pracowników lub uniemożliwiające wykonanie zamówienia warunki atmosferyczne.

Ubezpieczenia majątkowe w domu

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom coraz szerszą gamę ubezpieczeń domów i mieszkań oraz znajdujących się w nich ruchomości. Zdecydowanie warto zainwestować kilkaset złotych, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo dla dorobku swojego życia i miejsca zamieszkania.

Ubezpieczyć możemy się zarówno przed zdarzeniami nieprzewidywalnymi jak pożar, powódź czy wichury, jak i przed kradzieżą i dewastacją mienia. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na warunki ubezpieczenia.

W tym aspekcie każde towarzystwo inaczej interpretuje i wycenia konkretne zdarzenia. Przykładowo, jeśli nasz dom jest ubezpieczony na wypadek silnego wiatru, ważne, żeby ogólne warunki ubezpieczenia nie zawierały jego konkretnej siły. Mogłoby to oznaczać, iż pomimo jego zerwania, według towarzystwa był on za słaby, aby wypłacić odszkodowanie.

Wykupić ubezpieczenie możemy nie tylko na nasze nieruchomości, ale również na mienie znajdujące się wewnątrz. Coraz popularniejsze stają się modele ubezpieczeń obejmujące na przykład przepięcia prądu w budynku, które mogą spowodować uszkodzenia urządzeń elektronicznych.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie majątkowe?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia zarówno pod kontem jego ceny, jak i zakresu, nie jest prosty. Towarzystwa często proponują swoim klientom polisy bardzo ogólne, niekoniecznie obejmujące te kwestie, które akurat nas interesują. Dlatego przy wyborze takiego ubezpieczenia najlepiej skorzystać z porady brokera ubezpieczeniowego.

Brokerzy nie są bezpośrednimi przedstawicielami firm ubezpieczeniowych a jedynie pośrednikiem pomiędzy nimi a klientem. Dzięki temu mają możliwość negocjacji ceny i doboru pakietu polisy zgodnie z potrzebami klienta. Taka osoba pomoże nam również wprowadzić ubezpieczenie w życie oraz w razie takiej konieczności – zgłosić również szkodę.

Zobacz także