Co daje ubezpieczenie OC firmy?

Głównym celem przedsiębiorców jest doprowadzenie ich firm do rentowności. Wiadomo, że najważniejsze są zyski. Co jednak w sytuacji, kiedy często nie z naszej winy, dochodzi do zaniedbania wykonania umowy lub kontraktu? Warto nie dopuścić do sytuacji, w której jedno nieszczęśliwe zdarzenie zachwieje równowagą naszej działalności. Sposobem na takie zabezpieczenie są ubezpieczenia OC firmy.

Ubezpieczenie OC firmy gwarancją rzetelności

Każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę czynnik tak zwanego ryzyka zawodowego. Czasem ubezpieczenie tego typu jest obowiązkowe, dla przykładu – przewoźnik lotniczy musi wykupić ubezpieczenie samolotu, ale już właściciel firmy budowlanej nie musi, choć może i powinien zaopatrzyć się w ubezpieczenie ryzyk budowlanych. Lista zawodów niosących za sobą konieczność wykupienia OC jest określona ustawowo i ogranicza się do rodzaju działalności.

Ubezpieczenie OC firmy w niektórych wypadkach nie tylko zwiększa bezpieczeństwo jej właściciela, ale i poprawia jego wizerunek w oczach inwestorów. Zawsze wykonawca ubezpieczony na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń będzie dla zlecającego rzetelniejszy.

Kiedy ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe

Istnieją zawody zwiększonego ryzyka, na których działalność ustawowo nałożono obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie wywiązanie się z takiego obowiązku może nieść za sobą poważne konsekwencje. Jeśli dla przykładu lekarz, któremu zdarzył się błąd w sztuce, nie posiadałby odpowiedniej polisy, grozi mu nawet utrata uprawień do wykonywania zawodu oraz pokrycie ewentualnych odszkodowań ze środków własnych.

Ubezpieczenie od ryzyk – Triggery

Niezależnie od tego czy ubezpieczenie OC firmy w naszym przypadku jest obowiązkowe czy dobrowolne, jednym z czynników, który musimy brać pod uwagę przy wyborze oferty jest trigger. Jest to termin określający, jakie zdarzenie oraz jakim czasie powstałe, determinuje uruchomienie polisy ubezpieczeniowej.

Rodzaje triggerów, jakie będziemy mieć do wyboru:

  • claimsmade,
  • lossoccurence,
  • actcommited.

Claimsmade oznacza, iż ewentualne roszczenie musi być zgłoszone w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli ten termin nie będzie dotrzymany – roszczenie zostanie oddalone. Lossoccurence to termin ustalający, iż szkoda musi powstać w trakcie ubezpieczenia, natomiast samo zgłoszenie może nastąpić później. Jeśli trigger określono jako actcommited to znaczy, że wystarczy, aby przyczyna ewentualnej szkody nastąpiła w trakcie trwania umowy.

Niezależnie jednak czy nasza działalność niesie za sobą obowiązek ubezpieczenia OC firmy czy jest to nasza indywidualna decyzja, zawsze warto porównać ze sobą kilka ofert. Poszczególne towarzystwa różnie wyceniają ewentualne zagrożenia, jakie wiążą się z naszymi obowiązkami zawodowymi.

Zobacz także