Co to jest ubezpieczenie ryzyk budowlanych i kto jest odbiorcą takiej usługi

Prace wykonywane przez firmy budowlane często wiążą się z ryzykiem i są związane z obrotem znacznymi kwotami pieniężnymi. Często usłyszeć można o różnych katastrofach budowlanych lub uszkodzeniach na przykład w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. W tym artykule opiszemy ubezpieczenie ryzyk budowlanych, które pomoże uchronić się narażonym podmiotom przed odpowiedzialnością finansową, związaną ze zdarzeniami losowymi. Napiszemy, kto jest odbiorcą tej usługi i jaki jest zakres opisywanej polisy.

Kto jest odbiorcą ubezpieczenia ryzyk budowlanych

Takie ubezpieczenie może zawrzeć każdy uczestnik procesu budowlanego. Najczęściej jest to inwestor albo główny wykonawca. Na tych podmiotach spoczywa odpowiedzialność za przebieg prac i całościowe wykonanie obiektu budowlanego. Inwestor powinien zastanowić się, czy zawarcie umowy odstąpić głównemu wykonawcy. Może wtedy zaistnieć problem z właściwym zakresem polisy, na przykład wykonawca wykupi najtańsze ubezpieczenie tak, aby zminimalizować składkę. Skutkiem tego będzie problem z otrzymaniem odszkodowania adekwatnego do poniesionej straty. Jeżeli mimo wszystko inwestor decyduje się powierzyć te zadanie głównemu wykonawcy, warto aby w dokumentacji przetargowej albo w umowie z wykonawcą, szczegółowo zawarł wymagania odnośnie polisy od ryzyk budowlanych.

Przedmioty i zakres ubezpieczenia ryzyk budowlanych

Katalog przedmiotów polisy jest obszerny. Można wskazać takie elementy jak:

  • budowany obiekt,
  • teren budowy,
  • maszyny i narzędzia,
  • instalacje doprowadzeniowe energii elektrycznej i wody,
  • zaplecze socjalne,
  • roboty budowlane wykonywane przez głównego wykonawcę i roboty kontraktowane na przykład z firmami podwykonawczymi.

Warto zadbać o adekwatny zakres ubezpieczenia. Podstawowym składnikiem jest ubezpieczenie mienia znajdującego się na budowie i elementów wskazanych powyżej. Warto też ubezpieczyć się na okoliczność uporządkowania terenu budowy po zaistniałej szkodzie. Na przykład, gdy dojdzie do zawalenia się budynku, zaistnieje konieczność usunięcia uszkodzonych elementów. Należy o tym pamiętać przy kupowaniu polisy, ponieważ wykonanie prac likwidujących szkodę może wiązać się z dużymi kosztami.

Istotnym czynnikiem jest ustalenie okresu obowiązywania usługi. Najlepiej wykupić ubezpieczenie od pierwszego momentu, w którym wykonawca lub inwestor dokona jakiejkolwiek czynności na placu budowy. Może to być dzień rozładowania materiałów budowlanych na terenie inwestycji. Za zakończenie okresu ubezpieczenia można ustalić termin odbioru obiektu budowlanego.

Profesjonalna firma powinna zainwestować w ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Polisa ochroni nas przed następstwami różnych zdarzeń. Należy podkreślić, że będzie to możliwe, gdy na terenie budowy zostaną zastosowane rozwiązania zalecane przez ubezpieczyciela, które mają na celu uniknięcie szkody. Na budowie bezwzględnie należy przestrzegać obowiązującego prawa, a sprzętu używać zgodnie z zasadami. Wszelkie uchybienia mogą doprowadzić, w najgorszym przypadku, do odmowy wypłaty odszkodowania.

Zobacz także