Czy można ubezpieczyć sprzęt AGD, RTV i IT?

Używanie sprzętów AGD, RTV i IT jest już powszechne i zwiększa się wybór urządzeń dostępnych na rynku. Kupno odpowiednich urządzeń jest niekiedy poważną inwestycją. Oczekiwaniem klienta jest sprawne funkcjonowanie takiego urządzenia oraz dobra metoda rozwiązania zaistniałych problemów w funkcjonalności. Z pewnością część konsumentów zastanawia się, czy można wykupić ubezpieczenie sprzętu tak, jak ubezpiecza się samochód, mieszkanie i inne dobra. W niniejszym tekście udzielimy odpowiedzi na postawione pytanie.

Jakie ryzyka powinno się uwzględnić przy ubezpieczaniu sprzętu AGD, RTV i IT

Zastanawiając się nad ubezpieczeniem tego typu sprzętu mamy na myśli takie ryzyka, jak wszelkie nieprzewidziane zmiany napięcia w sieci elektrycznej. Mogą one nastąpić na przykład wskutek uderzenia pioruna. Wówczas może dojść do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego sprzętu. Oczywiście trzeba pamiętać o zasadach prawidłowego używania urządzeń podczas burzy. Należy też zadbać o odpowiedni dobór zabezpieczeń w instalacji elektrycznej, na przykład listwy przepięciowe. Nie wszystkie sprzęty da się odłączyć na czas zawirowań atmosferycznych i szczególnie te urządzenia warto ubezpieczyć od takiego ryzyka.
Kolejnym przykładem jest zalanie sprzętu wodą lub inną substancją. Warto przeanalizować, czy w konkretnej sytuacji może zaistnieć wystąpienie takich okoliczności. Nieumyślne zniszczenie sprzętu, na przykład uszkodzenie ekranu od telewizora, też może być czynnikiem skłaniającym do zainwestowania w polisę.

Jaki jest zakres ubezpieczeń sprzętu AGD, RTV i IT

Trzeba wyjątkowo uważnie przeanalizować propozycję takiego ubezpieczenia. Wskazane powyżej sytuacje są tymi, które mogą kojarzyć się jako wymagające polisy. Nie jest jednak powiedziane, że ubezpieczenie standardowe będzie obejmowało zakres zgodny z naszymi oczekiwaniami. Możemy spotkać się na przykład z definicją awarii sprzętu rozumianą przez ubezpieczyciela jako niemożność używania sprzętu w wyniku zaprzestania prawidłowego działania części tego urządzenia. Awaria nie może być wtedy spowodowana bezpośrednim działaniem człowieka lub użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją. W umowie ubezpieczeniowej spotykany jest też zapis, że nie można ubiegać się o odszkodowanie, gdy straty ponieśliśmy w wyniku:

  • trzęsienia ziemi,
  • powodzi,
  • nagłej zmiany temperatury,
  • huraganu,
  • ognia.

Są to tylko przykłady istniejących zapisów w umowach. Przytoczenie ich ma na celu uświadomienie osób zainteresowanych ubezpieczeniem sprzętów, aby dokładnie poznały zakres takiej polisy.

Profesjonalny broker z Zielonej Góry pomoże ubezpieczyć sprzęt AGD, RTV i IT

Złożoność zagadnienia powinna być istotnym bodźcem, skłaniającym do skorzystania z pomocy profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego. Gdy nie przeanalizuje się proponowanego ubezpieczenia, może się okazać, że płacone pieniądze nie dają nam szans na uzyskanie odszkodowania. Broker pomoże dobrać ubezpieczenie, które będzie rozsądną inwestycją. Zachęcamy do rozważnego podejmowania decyzji o korzystaniu z polis ubezpieczających opisywane urządzenia.

Zobacz także