Czy warto korzystać z ubezpieczenia na okoliczność niszczycielskich zjawisk pogodowych?

Niejednokrotnie zaskakują nas występujące zjawiska pogodowe. Prognozowanie ich na dłuższy termin może być niemiarodajne, co skutkuje pewną niestabilnością i niepewnością w życiu codziennym wielu ludzi. Trzeba zauważyć, że pogoda może mieć bezpośredni wpływ na dobrostan życia na świecie. W niniejszym tekście wskażemy na sytuacje, w których warto się ubezpieczyć od negatywnych zjawisk atmosferycznych.

Jaki jest cel ubezpieczenia się od niszczycielskich zjawisk pogodowych

Celem takiego ubezpieczenia jest jednoczesna ochrona majątku, zdrowia i życia ludzkiego. Przykładami grup, do których może być adresowana taka usługa są:

  • mieszkańcy terenów zalewowych,
  • osoby mieszkające w pobliżu terenów leśnych,
  • hodowcy zwierząt,
  • właściciele upraw warzyw i roślin,
  • wszystkie inne osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą, narażoną na oddziaływanie pogody.

Przy gwałtownych zjawiskach pogodowych może ucierpieć nasz majątek, ale zdrowie i życie ludzkie też jest narażone. Zdrowie można utracić w wyniku oddziaływania pogody bezpośrednio lub pośrednio, na przykład gdy na skutek utraty części lub całego majątku znacznie i długotrwale pogorszy się nasz stan emocjonalny.

Od jakich zjawisk pogodowych warto uzyskać ubezpieczenie

Istnieją różne negatywne zjawiska pogodowe, a z postępującymi zmianami klimatycznymi zmienia się ich gwałtowność i częstość występowania. Poniżej opisane są wybranymi przykładami, które mają skłonić do zastanowienia się nad podjęciem decyzji o właściwym ubezpieczeniu.

1. Opady atmosferyczne

Deszcz, grad i śnieg zaliczają się do tej kategorii zjawisk. Padający deszcz może doprowadzić do podtopień lud powodzi. Następuje wówczas stan bezpośredniego zagrożenia majątku i życia ludzkiego. We współczesnej historii Polski pamiętnym wydarzeniem jest powódź z roku 1997, która wywołała wiele zniszczeń. Takie gwałtowne zjawisko wyraźnie wskazuje na potrzebę ubezpieczenia. Powodzie i podtopienia występują w Polsce często przy gwałtownych lub długotrwałych opadach deszczu.

2. Fale upałów wywołujące susze

Upał, czyli w naszej strefie klimatycznej temperatura przekraczająca 30 stopni, bywa niszczycielski dla ludzi, zwierząt i roślin. Na skutek upałów może dojść do wysychania zbiorników wodnych, co będzie skutkowało suszą. Z pewnością ucierpią na tym hodowcy zwierząt oraz właściciele firm zajmujących się roślinami. Może też dochodzić do pożarów na terenach leśnych.

3. Wiatry i burze z piorunami

Wiatry są zjawiskiem całorocznym. Latem występują warunki sprzyjające powstawaniu trąb powietrznych, które mogą być szczególnie niszczycielskie, a zerwane dachy i powyrywane drzewa są tego efektem. Burze z piorunami są zjawiskiem zasadniczo występującym w porach ciepłych, czyli wiosna i lato. Wyładowania atmosferyczne występujące jesienią, a tym bardziej zimą, należą do rzadkości. Pamiętajmy, że od uderzenia pioruna może dojść do pożaru, uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Ubezpieczenie od zjawisk atmosferycznych u profesjonalnego brokera

Opisane powyżej zjawiska mogą narazić nas na duże szkody. Profesjonalny broker ubezpieczeniowy pomoże ocenić nam ryzyka, na jakie jesteśmy narażeni i dobierze odpowiedni zakres ubezpieczenia. Jak wynika z niniejszego tekstu, warunki pogodowe mogą na różne sposoby negatywnie wpływać na funkcjonowanie ludzi. Warto więc rozważyć ubezpieczenie się na okoliczność zaistnienia opisanych zdarzeń. Warto pamiętać, że negatywne zjawiska pogodowe mogą dotknąć każdego z nas. Zachęcamy do dbania o majątek zdrowie i życie.

Zobacz także