Dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedzialność cywilna wiąże się z zadośćuczynieniem wyrządzonych krzywd osobie trzeciej. Niejednokrotnie, w życiu prywatnym lub w zawodowym, jesteśmy narażeni na wiele ryzyk. Z pewnością nikt z nas nie chce wypłacać odszkodowania z własnych zasobów finansowych. Do tego celu służy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC. W niniejszym tekście napiszemy dlaczego warto zainwestować w ten rodzaj polisy.

Obowiązkowe OC

Najprawdopodobniej, pierwszym skojarzeniem z tym rodzajem polisy będzie myśl o OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Rolnicy też są grupą, która ma obowiązek posiadać taką polisę. Innymi przykładami zawodów zobowiązanych do posiadania tego ubezpieczenia są:

  • lekarze,
  • radcy prawni i adwokaci,
  • komornicy,
  • brokerzy ubezpieczeniowi,
  • agenci ubezpieczeniowi,
  • księgowi,
  • doradcy podatkowi,
  • notariusze,
  • rzecznicy patentowi,
  • organizatorzy imprez masowych.

Nie jest to katalog wszystkich zawodów zobligowanych do ubezpieczenia. Aby dowiedzieć się, czy dany zawód podlega takiemu obowiązkowi, należy zweryfikować go w przepisach prawnych, związanych z wykonywaniem określonej profesji. Przepisy te stanowią również o zakresie odpowiedzialności danej grupy zawodowej.

Sytuacje, w których przydatne jest nieobowiązkowe OC

Z pewnością takie ubezpieczenie przyda się w życiu rodzinnym. Nie zawsze udaje się nam postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami i nawet jeśli przypadkowo to i tak popełniamy błędy, które mogą wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności. Gdy nasze dzieci grając w piłkę zbiją szybę w domu sąsiada, dzięki polisie unikniemy pokrywania kosztów naprawy z własnej kieszeni.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie OC jest także przydatne w pracy. Są zawody, w których istnieje prawdopodobieństwo pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej. Takim przykładem jest zawód pielęgniarki i położnej. Chory lub jego rodzina mogą oskarżyć pracownika służby zdrowia o błąd lub inne niewłaściwe zachowanie. Nie jest powiedziane, że oskarżenie będzie skierowane do instytucji, w której ta osoba pracuje. Może chodzić o zachowanie i czyn konkretnie tej osoby. Generalnie, warto rozważyć wykupienie dodatkowej polisy OC pracując w zawodzie związanym z obsługą klienta. Nie można wykluczyć pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej ze względu na wysoki poziom odpowiedzialności i warunków stresogennych w tym rodzaju pracy.

Bezpieczeństwo prywatne i zawodowe powodem inwestycji w polisę OC

Zarówno w sytuacji obowiązku i dobrowolności warto zainwestować w polisę OC. W przypadku obligatoryjności mamy świadomość działania zgodnie z prawem i nie narażamy się na poniesienie kary ze względu na nieopłacone ubezpieczenie. W sytuacji dobrowolności nie narażamy się na ponoszenie dużych wydatków z własnych zasobów finansowych związanych z usuwaniem szkody. Bez względu na to, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe czy nie, jego posiadanie świadczy o profesjonalnym podejściu do wykonywanego zawodu i obsługiwanego klienta oraz o dbałości o nasze życie prywatne.

Zobacz także