Jak prawidłowo wybrać grupowe ubezpieczenia na życie

Grupa ludzi ma wiele różnych potrzeb, więc wymagania ubezpieczeniowe również mogą być zróżnicowane. Warto, aby osoby zarządzające zespołem dostosowywały pakiet ubezpieczeń do wieloaspektowych okoliczności. Wiadomo, że nie da się spełnić wszystkich indywidualnych oczekiwań, ale trzeba dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć kompromis W tym artykule napiszemy, co trzeba zrobić, aby wybrać ubezpieczenia na życie zgodne z zapotrzebowaniem osób zainteresowanych.

Zakłady pracy jako odbiorcy grupowego ubezpieczenia na życie

Często firmy oferują pracownikom różne pakiety usług dodatkowych. Warto uwzględnić w tym grupowe ubezpieczenia na życie. Podstawowym celem takiej polisy jest ochrona bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Polisa działa przez 24 godziny na dobę, w całym okresie ubezpieczenia. Usługę taką wykupuje się na czas określony, a pracownik podlega jej do momentu zakończenia pracy w firmie.

Niewątpliwą korzyścią ubezpieczenia grupowego jest niższa składka ubezpieczeniowa. Ubezpieczyciel naraża się na mniejsze ryzyko, gdyż istnieje małe prawdopodobieństwo zajścia wydarzenia losowego, dotyczącego jednocześnie całej grupy podlegającej ubezpieczeniu. Pracodawca powinien pamiętać, że sytuacja każdego pracownika jest indywidualna i dobrać zakres ubezpieczenia możliwie satysfakcjonująco dla wszystkich.

Grupowe ubezpieczenia na życie to nie tylko ochrona na wypadek śmierci. Można rozszerzyć je o usługi takie jak:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • wypadek zdrowotny – utrata pełnej sprawności lub konieczność rehabilitacji,
  • usługi medyczne dla ubezpieczonego i członków rodziny.

Jak dobrać zakres ubezpieczenia

Pracodawca powinien dokonać analizy zatrudnionego personelu. Taka polisa może mieć inny zakres kierowanych usług do pracowników starszych, a inny do młodszych. Warto zadbać o odpowiednie usługi medyczne dla kobiet, które mogą spodziewać się narodzin dziecka. Rodzice, którzy chcą zabezpieczyć swoje dzieci na wypadek własnej śmierci w pracy, powinni mieć możliwość wybrania kwoty, na jaką chcą ubezpieczyć swoich bliskich.

Warto zadbać też o dostosowanie ubezpieczenia do ryzyk związanych z wykonywaną pracą. Kierowcy, którzy są narażeni na wypadek drogowy częściej niż inni pracownicy, powinni mieć możliwość ubezpieczenia się na okoliczność nieprzewidzianego zdarzenia podczas jazdy. Pracownikom biurowym dobrze jest zapewnić profilaktykę okulistyczną, gdyż ich oczy są narażone na zmęczenie i choroby podczas pracy przy komputerze.

Osoby pracujące przy maszynach i niebezpiecznych substancjach też trzeba należycie ubezpieczyć, gdyż istnieje tu większe ryzyko nastąpienia gwałtownego wypadku.

Wypadki w pracy niekoniecznie muszą okazać się śmiertelne, ale mogą doprowadzić do czasowej lub całkowitej niezdolności do aktywności zawodowej. W poważny sposób naruszy to stabilność finansową pracownika i jego rodziny. Leczenie szpitalne oraz rehabilitacja mogą pociągnąć za sobą duże wydatki finansowe. Jednocześnie w tym czasie nie będzie dotychczasowego przypływu pieniędzy dla rodziny, ponieważ pracownik poszkodowany w wypadku nie będzie zarabiał takiej samej kwoty, a wydatki staną się zapewne dużo większe ze względu na leczenie. Warto te okoliczności również uwzględnić w pakiecie ubezpieczeń.

Szeroki wybór pakietów ubezpieczeń grupowych jako profesjonalne podejście do pracownika

Firma, która dba o pracownika i jego bliskich, nie powinna oszczędzać pieniędzy na wykupieniu szerokiej oferty ubezpieczeń grupowych na życie. Nie należy ograniczać się tylko do ubezpieczenia na wypadek śmierci. Dbanie o życie to także działania profilaktyczne i przywracające zdrowie. Osoby, które nie są pewne, czy dokonają właściwego wyboru pakietu ubezpieczeniowego, zachęcamy do korzystania z usług niezależnych specjalistów, jakimi są brokerzy ubezpieczeniowi.

Zobacz także