Jak wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie firmy

Utworzenie oraz prowadzenie firmy jest często realizacją planów zawodowych. Może to być okupione dużym wydatkiem sił własnych i pieniędzy. W firmę inwestuje się posiadany kapitał i niejednokrotnie trzeba zaciągnąć kredyty, co umożliwia sprawne funkcjonowanie. Po poniesieniu tak dużego wysiłku warto ubezpieczyć przedsiębiorstwo przed ewentualnymi ryzykami. W tym tekście udzielimy kilku wskazówek związanych z doborem korzystnego ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń

Różne rodzaje ubezpieczeń chronią przedsiębiorcę od ponoszenia finansowych konsekwencji zdarzeń losowych.

1. Polisa OC firmy

Jest to podstawowe i w niektórych przypadkach obowiązkowe ubezpieczenie. Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonych szkód osobom trzecim. Przykładem takiej sytuacji może być wyciek szkodliwych substancji z fabryki i zalanie sąsiednich posesji.

2. Ubezpieczenie od skutków oddziaływania żywiołów

W zakres takiej polisy wchodzi rekompensata strat odniesionych na skutek:

 • uderzenia pioruna,
 • pożaru,
 • wiatru,
 • zapadania się i trzęsienia ziemi,
 • deszczu i śniegu.

Żywioły mogą oznaczać znaczne straty dla firmy. Padający deszcz, zalewający teren fabryki i unieruchomione wskutek tego maszyny to jeden z licznych przykładów. Gwałtowne wiatry natomiast często są przyczyną uszkodzenia lub zerwania dachów.

3. Ubezpieczenie od innych nieprzewidzianych zjawisk

Do tej kategorii można zaliczyć:

 • wybuchy – gaz lub inne substancje,
 • uszkodzenia wywołane na skutek uderzenia pojazdu lub upadku samolotu,
 • uszkodzenia instalacji,
 • upadek różnych przedmiotów, na przykład spadające gałęzie drzew, które uszkodziły auto.

Powyższe okoliczności również mogą być przyczyną znacznych strat materialnych i uszczerbku na zdrowiu.

4. Ubezpieczenie finansów firmy

Przykład stanowi polisa chroniąca przed utratą zysku – BI (Business Interruption). Takie odszkodowanie jest wypłacane, gdy firma ma przestój zaistniały na skutek niepożądanego zdarzenia losowego. Wypłaca się wówczas wartość zysku operacyjnego – kwotę, która firma mogłaby zarobić w czasie przestoju oraz zysku stałego, czyli wynagrodzenia, koszty najmu i wszystkie inne elementy stanowiące koszt przychodu.

Ubezpieczenie dla pracowników

Liczący się na rynku podmiot gospodarczy powinien zadbać o pakiet ubezpieczeniowy dla pracowników. Najlepiej postarać się o ubezpieczenia grupowe w zakresie:

 • ochrony zdrowia,
 • polisa na życie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie trzeba dostosować do poziomu i rodzaju ryzyka na jakie są narażeni pracownicy. Jeżeli firma zatrudnia różne grupy pracowników, na przykład osoby pracujące w biurze i ekipy budowlane, warto zadbać o zróżnicowany zakres usług, adekwatny do potrzeb określonej grupy zawodowej.

Ubezpieczenie firmy u profesjonalnego brokera w Zielonej Górze

Wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia dla firm jest procesem złożonym, wymagającym szczegółowej analizy sytuacji firmy i oferty rynku ubezpieczeniowego. Warto skorzystać z pomocy brokera, który pomoże opracować pakiet ubezpieczeniowy, zapewniający bezpieczeństwo wszystkim pracownikom firmy i odpowiednią ochronę majątku przedsiębiorstwa.

Zobacz także