Jakie są dostępne ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze stanowią ważny element oferty szanującego się brokera. Samoloty są wykorzystywane przez duże firmy, ale posiadaczami takich maszyn mogą też być osoby fizyczne. Właścicielem samolotu może być mieszkaniec Zielonej Góry lub innej miejscowości, jeżeli dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy i posiada wymagane uprawnienia. W tym artykule przedstawimy rodzaje ubezpieczeń lotniczych i wskażemy, do kogo poszczególne z nich są adresowane.

Rodzaje ubezpieczeń lotniczych

Można wyodrębnić 4 podstawowe rodzaje ubezpieczeń lotniczych

1. Ubezpieczenie OC dla właścicieli samolotów

Ten rodzaj ubezpieczenia jest przydatny, gdy szkodę poniosą osoby trzecie, nieznajdujące się na pokładzie samolotu. Przykładem takiej sytuacji może być lądowanie szybowca na polu uprawnym, co doprowadzi do uszkodzenia plonów.

2. OC w odniesieniu do pasażerów samolotu

Ten rodzaj ubezpieczenia ma zastosowanie przy zaistnieniu konieczności wypłacenia odszkodowania pasażerom. Dotyczy to różnych sytuacji, od pokrycia kosztów zaginionego bagażu aż po wypłatę odszkodowania, związaną z uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia pasażera.

3. Aerocasco samolotu

Jest to ubezpieczenie samolotu będące odpowiednikiem samochodowego autocasco. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia samolotu. Dotyczy to różnych wypadków lotniczych, zarówno lotów rejsowych i prywatnych, a także w lotnictwie sportowym – akrobacji.

4. Ubezpieczenie NNW dla członków załogi

Jest to forma rekompensaty dla członków załogi, którzy utracą zdrowie w wyniku wypadku lotniczego. To ubezpieczenie ma też zastosowanie w przypadku śmierci danej osoby z załogi.

Jak dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

Do ubezpieczeń lotniczych kwalifikują się:

  • producenci samolotów lub części,
  • właściciele zarządcy i operatorzy lotnisk,
  • kontrolerzy ruchu lotniczego,
  • firmy prowadzące prace budowlane na lotnisku,
  • firmy remontowe,
  • ekipy sprzątające, cateringowe i zapewniające bezpieczeństwo,
  • pojazdy poruszające się po płycie lotniska.

Jak widać, istnieje szeroki wachlarz odbiorców ubezpieczeń. Dobór właściwego zależy od konkretnej specjalizacji związanej z szeroko pojmowanym lotnictwem.
Od producentów samolotów i poszczególnych części wymaga się wyjątkowej dokładności przy wykonaniu każdego elementu tak, aby podróż statkiem powietrznym była bezpieczna. Awarie samolotu w sposób nieporównywalnie częstszy na tle innych środków transportu mogą wiązać się ze śmiercią osób znajdujących się na pokładzie. Na właścicielach samolotów spoczywa odpowiedzialność za właściwe użytkowanie maszyn. Nie powinno więc dziwić, że w przypadku wypadków osoby poszkodowane przedstawiają roszczenia o wysokie kwoty odszkodowawcze.

Broker ubezpieczeniowy pomoże dobrać zakres ubezpieczenia lotniczego

Ubezpieczenia lotnicze są złożonym zagadnieniem. Zakres polisy jest zależny od roli, jaką pełnimy w sektorze lotnictwa, czyli nie ogranicza się tylko do ubezpieczenia samolotu. Będąc świadomym ryzyka i dużej odpowiedzialności, powinniśmy przy pomocy brokera dobrać zakres usług ubezpieczeniowych zapewniających bezpieczeństwo nam i osobom, którym świadczymy usługi lotnicze.

Zobacz także