Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Klienci wciąż mylą ze sobą agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Jest jednak kilka istotnych różnic pomiędzy tymi zawodami. Broker ubezpieczeniowy nie jest bezpośrednim przedstawicielem ubezpieczyciela i może negocjować dla nas warunki umowy. O tym, kim jest broker ubezpieczeniowy i kiedy powinniśmy skorzystać z jego usług – przeczytasz w poniższym wpisie.

Agent czy broker ubezpieczeniowy?

Największą różnicą w działaniach brokerów i agentów jest skala działania. Agenci mogą być bezpośrednimi przedstawicielami danej firmy ubezpieczeniowej lub multiagentami, mającymi w swojej ofercie kontrakty z wieloma firmami. Ich oferta jest zazwyczaj ograniczona do podstawowych i najpopularniejszych ubezpieczeń (polisy samochodowe, ubezpieczenia turystyczne itp.).

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem pomiędzy klientem, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie ma z żadną z firm bezpośredniego powiązania i obsługuje mniej standardowe umowy, jak np. ubezpieczenie budowy czy gwarancja należytego wykonania kontraktu. W przeciwieństwie do agentów, brokerzy zapewniają pomoc przy obsłudze polisy (np. podczas zgłaszania szkody) oraz mają możliwość negocjacji warunków umowy indywidualnie dla danego klienta.

Cechą wspólną agentów i brokerów ubezpieczeniowych jest natomiast konieczność uzyskania zezwolenia do prowadzenia działalności. Od agentów dodatkowo wymaga się minimum średniego wykształcenia i niekaralności.

Aby zostać brokerem należy zdać egzamin organizowany przez KNF. Nie dotyczy to jedynie osób, które mają odpowiednie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub ukończyli kierunkowe studia. Należy również nadmienić, że nie można jednocześnie prowadzić działalności agencyjnej oraz być brokerem ubezpieczeniowym.

Główne zadania brokera ubezpieczeniowego

Brokerzy w przeciwieństwie do agentów nie mają określonej oferty, którą przedstawiają swojemu klientowi. Ich zadaniem jest jej indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta, analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych i negocjacja jak najlepszych warunków.

Rola brokera ubezpieczeniowego nie kończy się w momencie podpisania umowy w klientem. W odróżnieniu od agentów, jest on zobowiązany do wprowadzenia i zainstalowania u klienta wybranego programu ubezpieczeniowego (np. w ubezpieczeniach dla firm lub grupowych ubezpieczeniach na życie). Ma to pomóc w płynnym przejściu z sytuacji obecnej do nowych warunków. Następnie broker ubezpieczeniowy pozostaje w ciągłym kontakcie z klientem i pomaga w zarządzaniu portfelem ubezpieczeniowym.

Brokerzy ubezpieczeniowi zajmują się głównie dużymi kontraktami. W odróżnieniu od agentów mają możliwość negocjacji warunków umowy, co w przypadku większych umów jest ogromnym zyskiem dla klienta, który otrzymuje nie tylko dopasowaną do siebie indywidualnie ofertę, ale również wsparcie i doradztwo podczas późniejszego trwania umowy.

Zobacz także