Obowiązkowe ubezpieczenie OC firmy

Prowadząc firmę należy brać pod uwagę możliwe szkody, jakie zostaną wyrządzone w związku z naszą działalnością. W poniższym wpisie wyjaśniamy, które rodzaje działalności wiążą się z obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia OC firmy.

Kto musi wykupić ubezpieczenie OC firmy?

Szkody powstałe w związku z działalnością firmy mogą mieć bardzo różne objawy, zależnie od rodzaju naszych działań. Zdecydowana większość zawodów i rodzajów firm ma jedynie możliwość a nie przymus posiadania ubezpieczenia firmy.

Na liście działalności posiadających obowiązek ubezpieczenia OC firmy znajdują się:

 • adwokaci, notariusze, radcowie prawni;
 • rzecznicy patentowi;
 • doradcy podatkowi;
 • rzeczoznawcy majątkowi;
 • zarządcy nieruchomości;
 • architekci;
 • inżynierowie budownictwa;
 • brokerzy ubezpieczeniowi;
 • przewoźnicy lotniczy;
 • biura detektywistyczne;
 • podmioty przyjmujące zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych;
 • organizatorzy imprez masowych;
 • organizatorzy turystyki.

Lista nie jest długa, biorąc pod uwagę ilość istniejących na rynku rodzajów działalności. Skupia się ona na zawodach mogących swoim zaniedbaniem lub nieuważnością doprowadzić klienta do poważnej szkody.

Ustawowe ubezpieczenie OC firmy

Obowiązkowe ubezpieczenia dotyczą więc zawodów niosących za sobą większe ryzyko bezpośredniego wyrządzenia strat klientowi. Ich obowiązkowość regulują rozporządzenia Ministra Finansów, natomiast dla każdego z wymienionych zawodów są one osobne.

Niezastosowanie się do rozporządzeń może wywołać poważne konsekwencje. Przykładowo – jeśli w działalności adwokackiej nie zostanie wykupiona obowiązkowa polisa, takiemu adwokatowi grozi nawet utrata uprawnień. Dodatkowo, w wypadku wyrządzenia przez niego w tym czasie szkody klientowi, będzie zmuszony do pokrycia odszkodowania z własnej kieszeni.

Czego nie obejmują obowiązkowe polisy?

Istnieje kilka wyjątków, których obowiązkowe ubezpieczenia dla podmiotów zwiększonego ryzyka nie obejmują, są to na przykład sytuacje, w których mienie ubezpieczonego zostanie zniszczone przez osobę z jego najbliższej rodziny lub podczas rozruchów czy zamieszek. Ponadto, polisa w tej sytuacji nie obejmuje obowiązku zapłaty kar umownych lub szkód spowodowanych po utracie uprawnień.

Ubezpieczenie OC firmy – czym jest trigger?

Bardzo ważną kwestią w doborze i odpowiednim działaniu ubezpieczenia firmy jest tzw. trigger.

Jest to sposób czasowego określenia ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy on sytuacji, w których szkoda powstała na przykład w trakcie trwania ubezpieczenia, natomiast została ujawniona po jego wygaśnięciu. Przykładowo – podczas zabiegu lekarz popełnił błąd, który rzutował na stan pacjenta jakiś czas później i dopiero wtedy zostało to wykryte.

Wyróżniamy trzy rodzaje triggerów:

 • claimsmade – roszczenie musi być zgłoszone w trakcie trwania ubezpieczenia,
 • lossoccurence – szkoda musi powstać w trakcie trwania ubezpieczenia,
 • actcommited  – wystarczy, że szkoda zajdzie w okresie ubezpieczenia.

W każdym z zaistniałych wypadków wykupując obowiązkowe ubezpieczenie OC firmy warto dobrze przejrzeć ofertę wielu towarzystw, gdyż ceny mogą się znacznie od siebie różnić.

Pomoże w tym na pewno skorzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego, który zajmie się wyborem i negocjacją jak najlepszych dla klienta warunków. Dodatkowo, brokerzy gwarantują również obsługę i pomoc podczas trwania umowy.

Zobacz także