Ubezpieczenie komunikacyjne dla kierowcy i pasażerów samochodu

Podczas jazdy samochodem najważniejsze jest bezpieczeństwo podróżujących. Poświęciliśmy jeden z poprzednich tekstów ubezpieczeniom samochodowym. W tym artykule napiszemy o ubezpieczeniu kierowcy i pasażerów. Mimo zachowania wszelkich zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, włącznie z zasadą ograniczonego zaufania, czasem dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Warto, aby kierowca i pasażerowie byli na tę okoliczność ubezpieczeni. W niniejszym tekście opiszemy ten rodzaj polisy.

Zakres ubezpieczenia kierowcy i pasażerów

W zakres tej polisy wchodzi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Taki rodzaj wypadku definiuje się jako trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Szczegóły są ustalone w umowie ubezpieczeniowej, stąd zachęca się do wnikliwego zweryfikowania tego dokumentu, czy jest adekwatny do naszych potrzeb. Wyróżnia się 4 fundamentalne cechy nieszczęśliwego wypadku:

  • oddziaływanie sił zewnętrznych – wypadek spowodowany został czynnikiem niezwiązanym z organizmem człowieka,
  • zdarzenie nieprzewidywalne, nagłe i natychmiastowe – skutek jest gwałtowny i jest efektem konkretnego złego zdarzenia,
  • zdarzenie wystąpiło bez woli osoby poszkodowanej – osoba nie zrobiła nic, co mogłoby zostać uznane jako działanie umyślne w celu zajścia nieszczęśliwego wypadku,
  • efektem wypadku jest trwała utrata zdrowia lub śmierć – przykładem trwałej utraty zdrowia może być utrata wzroku lub słuchu.

Ubezpieczenie takie obowiązuje nie tylko podczas jazdy samochodem, ale też na postojach, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz przy pakowaniu i wypakowywaniu rzeczy znajdujących się wewnątrz auta. Ubezpieczeniem można objąć również sytuację naprawy podczas jazdy i na czas garażowania. Można też ubezpieczyć pojazd na okoliczność wybuchu lub pożaru.

Dla kogo warto zaoferować to ubezpieczenie

Wszyscy kierowcy, którzy wożą pasażerów, powinni rozważyć wykupienie takiej polisy. Przykładem mogą być rodzice, którzy wożą dzieci do szkoły i na różne dodatkowe zajęcia. Jeżeli w rodzinie jest kilku kierowców i więcej niż 1 samochód, trzeba zadbać, aby wszystkie pojazdy i każdy kierowca posiadał ten rodzaj ubezpieczenia. Mając pod opieką dzieci warto zadbać o szeroki pakiet usługi, aby w razie wypadku otrzymać odszkodowanie, które umożliwi leczenie i rehabilitację dziecka.

Podobnym przykładem są podróże samochodem w celach wypoczynkowych. Można znaleźć się w różnych trudnych sytuacjach drogowych, na przykład:

  • duży tłok na drogach lub złe warunki atmosferyczne,
  • awaria samochodu na trasie,
  • pilna konieczność postoju lub wypakowania czegoś z bagażnika w miejscu o wzmożonym ruchu.

Wszystkie te okoliczności wiążą się z podwyższonym ryzykiem i mieszczą się w zakresie opisywanego ubezpieczenia.

Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla kierowcy i pasażerów jako przejaw najwyższej przezorności

Decyzja o wykupieniu opisywanej polisy może zapobiec wielu zbędnym i dużym kosztom. Warto pomyśleć o stabilności finansowej dla kierowcy oraz pasażerów, która będzie bardzo potrzebna po nieszczęśliwym wypadku. Profesjonalny broker ubezpieczeniowy pomoże wybrać taką ofertę i zaproponuje wysokość składki, która w razie wypadku zapewni pokrycie kosztów podjętych czynności. Istnieje możliwość, że w tej propozycji składka na OC i AC będzie niższa. Zachęcamy do poważnego potraktowania kwestii bezpieczeństwa osób podróżujących samochodem.

Zobacz także